czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Delegacje krajowe

Zamieściliśmy tu kwoty diety, jaką przyznajesz pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju.


Zamieściliśmy tu kwoty diety, jaką przyznajesz pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju. Osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju należą się diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.:

  • przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem,
  • noclegów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu.

Dieta (pełna)

30 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45 zł

Ryczałt za dojazd (20% diety)

6 zł

Podstawa prawna: 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).