czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Świadczenia z tytułu choroby

Aktualna wysokość świadczeń z tytułu choroby.


Z tytułu choroby pracownikowi przysługują:

  1. wynagrodzenie wypłacane i finansowane przez pracodawcę za okres pierwszych 33 dni (14 dni dla 50-latków - 80% wynagrodzenie chorobowe) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym - na podstawie art. 92 Kodeksu pracy (dalej: kp),
  2. zasiłek chorobowy ze środków FUS - od 34. dnia (od 15. dnia do 33 dla 50-latków - 80% zasiłek chorobowy) niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie chorobowe

Zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości:

1) 80% wynagrodzenia, chyba że przepisy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższą wysokość,

2) 100% wynagrodzenia, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów.

 

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi:

1) 80% podstawy wymiaru zasiłku,

2) 70% zaś za okres pobytu w szpitalu; u pracownika, który ukończył 50. rok życia - 80% w okresie od 15 do 33 dnia choroby

3) 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegom pobrania komórek, tkanek i narządów.