poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Odprawa pieniężna dla pracowników

Odprawa pięnięzna dla pracowników - aktualny wskaźnik


 

Okres zatrudnienia pracownika uprawniający do otrzymania odprawy pieniężnej

Wysokość odprawy pieniężnej

Jeżeli pracownik przepracował w Twojej jednostce mniej niż 2 lata

jednomiesięczne wynagrodzenie

Jeżeli pracownik przepracował w Twojej jednostce 2 lata i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat

dwumiesięczne wynagrodzenie

Jeżeli pracownik przepracował w Twojej jednostce ponad 8 lat

trzymiesięczne wynagrodzenie