czwartek, 17 października 2019 r.
Portal Finansowo Księgowy
Renty

Aktualna wysokość renty.


Od 1 marca 2015 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń rentowych wynoszą:

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

880,45 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

675,13 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1.056,54 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

810,16 zł