poniedziałek, 30 marca 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Z zakresu zwolnienia wyłączeni są także wszyscy przedsiębiorcy nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.


Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

Prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego niezależnie od wysokości obrotu nie mają jednak podmioty dokonujące:

 • Dostaw:
  a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  -  energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  -  wyrobów tytoniowych,
  -  samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  d) terenów budowlanych ,
  e) nowych środków transportu;

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy świadczący usługi:

 • prawnicze;
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;
 • jubilerskie.

Z zakresu zwolnienia wyłączeni są także wszyscy przedsiębiorcy nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.