czwartek, 2 kwietnia 2020 r.
Portal Finansowo Księgowy
Wymiar czasu pracy dla 6-miesięcznych okresów rozliczeniowych

Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dla 6-miesięcznych okresów rozliczeniowych


Wymiar czasu pracy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dla 6-miesięcznych okresów rozliczeniowych wynosi:

Miesiące

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba godzin

Liczba dni

I-VI

(26 tyg. × 40 godz.) – (5 dni × 8 godz.)

1000

125

VII-XII

(26 tyg. × 40 godz.) + (1 dzień × 8 godz.) – (4 dni × 8 godz.)

1016

127

Łącznie

 

2016

252